logo

  • Đáp ứng các nhu cầu sức khỏe của
    Người Mỹ gốc châu á
  • Montgomery
    County
    Department of Health
    and Human Services

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG BỆNH NHÂN

Những rào cản ngôn ngữ trong giao tiếp giữa bệnh nhân – nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân, khả năng tuân thủ điều trị hoặc dẫn đến các chẩn đoán không chính xác. Chương trình điều phối Bệnh nhân (Patient Navigator Program – PNP) kết nối những khoảng cách liên quan đến ngôn ngữ để bảo đảm kết quả y tế tốt hơn cho tất cả các thành viên cộng đồng. Những Người điều phối Bệnh nhân (Patient Navigators) hỗ trợ các cư dân thu nhập thấp của Hạt có khả năng nói tiếng Anh hạn chế, bằng cách cung cấp thông tin y tế và các dịch vụ thông dịch để họ có thể thoải mái làm các quyết định y tế sau khi hiểu thấu vấn đề

Các dịch vụ cung cấp bởi y tá điều dưỡng khoa khi (PNP)

The Multilingual Health Information and Referral Telephone Line provides general health information and navigates callers through the extensive network of local resources and services available to County residents.

The Trained Multilingual Medical Interpreters physically attend medical appointments provided by County programs with clients, where they provide face-to-face interpretation and help clients navigate the healthcare system in multiple Asian languages. Interpreters work to empower patients by providing them with the information they need to understand their diagnosis and treatment options, communicate with doctors, and ask the right questions to get the answers they need.

Hãy Liên lạc với PNP ngay Hôm nay

Nếu bạn hoặc người nào đó mà bạn biết đang cần được hỗ trợ tiếp cận dịch vụ y tế của quận, hãy liên hệ với Chương trình định hướng bệnh nhân ngay hôm nay. Các chuyên gia thông tin luôn sẵn sàng hỗ trợ người gọi bằng tiếng Hoa, tiếng Hàn, tiếng Hinđi, tiếng Việt, tiếng Anh và các ngôn ngữ Châu Á khác.

Số ĐT chính: (301) 760-7050
ĐT miễn phí: (866) 403-1566
Bấm #1 cho tiếng Hoa
Bấm #2 cho tiếng Hàn
Bấm #3 cho tiếng Hinđi
Bấm #4 cho tiếng Việt