CHƯƠNG TRÌNH NHÂN VIÊN TRỢ GIÚP Y TẾ

Chương trình thúc đẩy Y tế (Health Promoters Program) bao gồm một nhóm những nhà tư vấn y tế cộng đồng song ngữ và thuộc hai nền văn hóa, được gọi là những Nhà thúc đẩy Y tế (Health Promoters), đóng vai trò tiên phong trong các sự kiện tiếp cận cộng đồng. Các Nhà thúc đẩy Y tế là yếu tố quyết định trong nỗ lực tiếp cận của AAHI, là cầu nối giữa AAHI và nhiều cộng đồng người Mỹ gốc Á trong phạm vi Hạt. Bằng cách sử dụng kiến thức sâu sắc của mình về cộng đồng địa phương, các Nhà thúc đẩy Y tế hỗ trợ AAHI trong việc cung cấp các dịch vụ y tế đáp ứng về văn hóa và phù hợp về ngôn ngữ cho cộng đồng người gốc Á đa dạng. Về phần mình, AAHI cung cấp những khóa tập huấn thường xuyên để giáo dục và đào tạo năng lực cho các Nhà thúc đẩy Y tế để họ có thể cống hiến cho cộng đồng của mình cũng như có thể hỗ trợ AAHI trong nỗ lực tiếp cận cộng đồng. Điền vào mẫu.

Y tế quảng bá FY23:

Thao Bui

Lapha Havan

Long Hoang

Sunghee Kim

Mei-June Lee

 

Lexy Lin

Tina Nhu

Kathy Park

Pinki Pathak

Kusuma Udagedera

Các Chương Trình Huấn Luyện Trước Đây: