Chương trình Tiếp cận, Giáo dục và Nguồn lực COVID-19 cho Người Mỹ gốc Á (Asian American COVID-19 Outreach, Resources, & Education) (AACORE)

Vào ngày 20 tháng Một, 2020, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention) đã ghi nhận trường hợp vi nhiễm vi rút Corona 2019 (SARS-CoV-2) đầu tiên ở Hoa Kỳ. Khi vi rút này lây lan trên toàn cầu thì chúng ta học hỏi được rằng SARS-CoV-2 đã gây ra bệnh dịch vi rút Corona 2019 hoặc COVID-19. Đại dịch này đã tác động mạnh đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, từ cách làm việc và cách sống cho đến cách tiếp cận nhu cầu sức khỏe thể chất, cảm xúc, tình cảm, tinh thần, xã hội và tài chính của chúng ta. Thời kỳ khó khăn chưa từng này đã phát sinh ra một nhu cầu mới, đó là nhu cầu cần thiết có được dịch vụ y tế, giáo dục sức khỏe chất lượng và đáng tin cậy cũng như thông tin về các dịch vụ hỗ trợ xã hội và y tế tại địa phương. Từ năm 2020, AAHI là đơn vị đi đầu trong việc đối phó với COVID-19 trong cộng đồng người Mỹ gốc Á bằng cách kết nối các tổ chức cộng đồng và thành viên cộng đồng với thông tin, dịch vụ và các nguồn lực quan trọng.

Chương trình Tiếp cận, Giáo dục và Nguồn lực COVID-19 cho Người Mỹ gốc Á (Asian American COVID-19 Outreach, Resources, & Education) (AANCORE) là nơi kết hợp các nỗ lực chống dịch COVID-19 của AAHI, bao gồm Quỹ Cứu trợ COVID-19 của AAHI, các sự kiện thông tin từ cộng đồng và tòa thị chính, hỗ trợ tiếp cận vắc-xin và xét nghiệm, hội thảo kiến thức và rất nhiều nỗ lực kết nối cộng đồng khác. Khi nhu cầu đối phó COVID-19 của cộng đồng ngày càng tăng lên thì AAHI liên tục cung cấp hàng loạt các dịch vụ về COVID-19 cho các cá nhân và tổ chức theo yêu cầu.

Quỹ Cứu trợ COVID-19

Quỹ Cứu trợ COVID-19 cho người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương

Montgomery County là một trong những quận đa dạng nhất ở Hoa Kỳ, với hơn 50% dân số của Quận là dân tộc thiểu số. Trong đó, cộng đồng người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương chiếm khoảng 15,2% dân số của Quận. Do sự đa dạng ngày càng tăng và với nhiều ngôn ngữ, văn hóa và tình trạng kinh tế xã hội trong cộng đồng Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI), việc cung cấp kiến thức và dịch vụ cho những người gốc AAPI ngày càng phức tạp và đòi hỏi phải có các phương pháp tiếp cận linh hoạt để tiếp nối với những người có nhu cầu tại cộng đồng. Sự phức tạp từ những nhu cầu này càng trở nên cấp thiết hơn do đại dịch.

Để đáp ứng những nhu cầu này và để bổ sung cho công việc phi thường của các tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Á, AAHI đã loan báo ra Quỹ Cứu trợ COVID-19 cho người Mỹ gốc Á và người Đảo Thái Bình Dương. Quỹ này sẽ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức cộng đồng cung cấp giáo dục phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ, tiếp cận cộng đồng và hỗ trợ người AAPI tiếp cận vắc-xin, chống lại tội ác và thành kiến Chống người gốc Á, cung cấp dịch vụ sức khỏe tâm thần và dịch vụ xã hội cho những người đã phải chịu đựng và giúp người dân kết nối kỹ thuật số khi sử dụng công nghệ để tìm dịch vụ và chăm sóc theo độ tuổi.

Thông qua quy trình tài trợ cạnh tranh do Liên minh Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu của Quận Montgomery (Primary Care Coalition of Montgomery County) quản lý, AAHI đã cung cấp một triệu đô la tài trợ cho 11 tổ chức cộng đồng người Mỹ gốc Á để:

 • Soạn lập và phổ biến các tài liệu về tiếp cận phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa để nâng cao kiến thức cho cộng đồng về COVID-19, sự lây lan của bệnh truyền nhiễm và vắc-xin (Tiếp cận & Giáo dục)
 • Cung cấp khả năng tiếp cận các dịch vụ tiêm vắc-xin xét nghiệm COVID-19 bằng ngôn ngữ ưu tiên (Vắc-xin & Xét nghiệm)
 • Cung cấp thông tin có thể tiếp cận bằng ngôn ngữ ưu tiên và hỗ trợ cho các dịch vụ xã hội quan trọng do khu vực công và tư cung cấp (Dịch vụ Xã hội)
 • Giáo dục và trao quyền cho thanh niên và gia đình AAPI chống lại bạo lực, thù địch và phân biệt chủng tộc chống lại người gốc Á, đồng thời thúc đẩy sự bảo vệ và an toàn cho tất cả người Mỹ gốc Á (Giáo dục về tội ác Thù ghét và Thành kiến Chống người gốc Á)
 • Giảm kỳ thị trong việc tìm kiếm các dịch vụ sức khỏe tâm thần và khuyến khích mọi người tìm biện pháp điều trị (Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần)
Để tìm hiểu thêm về việc cấp tài trợ, vui lòng bấm vào đây.


Tên Tổ chức
Số tiền được Cấp Các Hạng mục Tài trợ
Tiếp cận và Giáo dục Vắc-xin và Xét nghiệm Dịch vụ Xã hội Sức khỏe Tâm thần Giáo dục về Thù ghét và Thành kiến Chống người gốc Á
KTrung tâm Dịch vụ Cộng đồng Người Hàn của Khu Vưc Lớn vùng Washington (Korean Community Service Center of Greater Washington) $125,016.62
Dự án Nguồn lực cho Nạn nhân Bạo lực Gia đình dành cho người gốc Á-Đảo Thái Bình Dương (Asian Pacific Islander Domestic Violence Resource Project) $79,971.00
EveryMind $71,330.15
Dịch vụ Y tế Cộng đồng cho người Mỹ gốc Hoa (Chinese American Community Health Services) $37,800.00
Nhóm người Mỹ Đa dạng (American Diversity Group) $85,603.91
Hội Ái hữu người Việt Maryland (Maryland Vietnamese Mutual Association Incorporated) $123,726.84
Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng & Văn hóa Trung Hoa (Chinese Culture & Community Service Center, Inc.) $156,797.08
VTrung tâm Dịch vụ người Mỹ gốc Việt (Vietnamese American Services) $94,989.40
Phòng khám Y tế Trung tâm Cộng đồng Hồi giáo (Muslim Community Center Medical Clinic) $66,550
Hiệp hội Y tá người Phi của khu vực đô thị DC (Philippine Nurses Association of Metropolitan DC) $75,550
IMAAM, Inc. $82,665.00
$1,000,000    

Từ tháng 11 năm 2021, khoản tài trợ này đã cung cấp dịch vụ cho những khách hàng sau

Tiếp cận và Giáo dục Vắc-xin và Xét nghiệm Dịch vụ Xã hội AGiáo dục về Thù ghét và Thành kiến Chống người gốc Á Sức khỏe Tâm thần
50,766 20,986 13,127 275 4,555

Sức khỏe Tâm thần & COVID-19

AAHI cung cấp nhiều nguồn lực về sức khỏe tâm thần có sẵn trong trang Nguồn lực của chúng tôi. Để yêu cầu bản trình chiếu liên quan đến thông tin sức khỏe tâm thần được nhấn mạnh trên trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với AAHI theo địa chỉ AAHI@montgomerycountymd.gov. Để yêu cầu bản in đa ngôn ngữ Nguồn lực về Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Resources) của AAHI, vui lòng điền vào biểu mẫu này.

Loạt Video về Sức khỏe Tâm thần & COVID-19

COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta. Ngay từ rất sớm, AAHI đã nhận thấy tác động tiêu cực của COVID-19 đối với sức khỏe tinh thần và cảm xúc của chúng ta và đã đặt ra mục tiêu phát triển các nguồn lực đa ngôn ngữ để hỗ trợ cho các cộng đồng người Mỹ gốc Á khi phải giãn cách xã hội. Các ấn phẩm gần đây nhất của AAHI có bao gồm hai video đề cập đến các chủ đề “Giảm Kỳ thị (Reducing Stigma)” và “Thực hành Tỉnh thức (Practicing Mindfulness)”.

AAHI liên tục bổ sung nhiều nội dung để đáp ứng nhu cầu liên tục thay đổi của cộng đồng. Nếu quý vị muốn một chủ đề hoặc khía cạnh nào đó được đề cập tới thì xin vui lòng cho chúng tôi biết tại AAHI@montgomerycountymd.gov Nội dung mới được phát triển dựa trên nhu cầu cao của cộng đồng.

Hướng dẫn Nguồn lực về Sức khỏe Tâm thần COVID-19 (COVID-19 Mental Health Resource Guide)

Để hỗ trợ người dân của quận và kết nối nguồn lực liên quan đến báo cáo về thù địch, thành kiến và quấy rối, AAHI đã phát hành bảng “Hướng dẫn Nguồn lực về Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Resource Guide: Nguồn lực cho Báo cáo về Thù ghét-Thành kiến Cộng đồng Người Mỹ gốc Á (Asian American Community Hate-Bias & Reporting Resources)”.

THướng dẫn này nêu rõ các nguồn lực để báo cáo về tội ác và khuynh hướng thù địch của Quận Montgomery (Montgomery County) và Tiểu bang Maryland (Maryland State), các nguồn lực của Khối Trường Công Quận Montgomery Montgomery County Public School (MCPS), các nhóm lợi ích đặc biệt khác nhau và các lực lượng đặc nhiệm cam kết hỗ trợ các nạn nhân của tội ác thù địch. Hơn nữa, hướng dẫn này cũng bao gồm các dịch vụ pháp lý hiện có, dịch vụ sức khỏe tâm thần, các tổ chức cộng đồng,v.v.

Hướng dẫn này không phải là một danh sách với đầy đủ tất cả các nguồn lực có sẵn trong quận. Nếu quý vị muốn đưa thêm bất kỳ nguồn lực nào vào hướng dẫn này thì vui lòng cho chúng tôi biết theo địa chỉ AAHI@montgomerycountymd.gov.

Ứng phó với Phản Ứng dữ dội Chống Người Mỹ gốc Á

Trong suốt đại dịch COVID-19, thông tin sai lệch đã trở thành một thách thức lớn. Vì ban đầu rất ít người biết về COVID-19 nên rất khó để phân biệt giữa sự thật và hư cấu. Thật không may, một số thông tin sai lệch này lại là thông tin giả và không chính xác ám chỉ sai rằng người Mỹ gốc Á là nguyên nhân làm lây lan vi-rút COVID-19. Trong khi phải đối phó với tác động tàn phá của COVID-19, cộng đồng người Mỹ gốc Á đã phải đồng thời đối mặt với sự gia tăng về quan điểm và phản ứng chống người Mỹ gốc Á. Người Mỹ gốc Á trên khắp đất nước đã trở thành mục tiêu của tội ác thù địch, đe dọa, phân biệt đối xử và thành kiến. Để đối phó với tác động đặc thù này của COVID-19 đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á, AAHI đã phát triển một số công cụ và nguồn lực.

Nguồn lực Giáo dục về phản ứng chống người gốc Á & Phân biệt đối xử

Phân biệt đối xử và chống người gốc Á có ảnh hưởng kinh khủng đến sức khỏe tâm thần của người Mỹ gốc Á. Đối phó với những vấn nạn đó là một thách thức lớn và xử lý cũng hết sức phức tạp. AAHI có cung cấp nhiều nguồn lực khác nhau để xử lý những sự cố như vậy trong thời điểm này, chẳng hạn như “Stop Hate (Ngăn chặn Thù địch):Nguồn lực Can thiệp 5 D dành cho Người Ngoài Cuộc (The 5 Ds of Bystander Intervention”) được sao chép với sự cho phép của Right to Be trên Bystander Intervention (Quyền Can thiệp của Người ngoài cuộc) trong một tài liệu phát tay dễ hiểu.

AAHI cũng cung cấp các buổi đào tạo về Can thiệp dành cho Người ngoài cuộc (Bystander Intervention) thông qua quan hệ hợp tác với MCPD và các tổ chức khác. Nếu quý vị muốn tổ chức một khóa đào tạo về Can thiệp dành cho Người ngoài cuộc (Bystander Intervention) tại các tổ chức của mình thì vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ AAHI@montgomerycountymd.gov.

Nếu quý vị hoặc tổ chức của quý vị muốn biết thêm thông tin về tội ác thù địch hoặc muốn nâng cao kiến thức cho cộng đồng về chủ đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ AAHI@montgomerycountymd.gov.

Hội thảo Giáo dục & Tiếp xúc Cộng đồng

Để cung cấp thông tin mới nhất cho cộng đồng về COVID-19, AAHI đã tổ chức và tham gia một số hội thảo về giáo dục, tiếp xúc cộng đồng và diễn đàn.

Tiếp xúc Cộng đồng người Mỹ gốc Á

 • Văn phòng Đối tác Cộng đồng (Office of Community Partnerships) (OCP) và Sáng kiến Y tế người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative) (AAHI) đã tổ chức một cuộc tiếp xúc cộng đồng trực tuyến về vắc-xin COVID-19 tại Quận Montgomery vào Thứ Ba, ngày 23/2/2021, từ 7:00 tối đến 8:30 tối.
 • Các chủ đề chính trong sự kiện này là:
  • Sự thật về vắc-xin COVID-19
  • Quy trình đăng ký vắc-xin COVID-19
  • Sự khác nhau về mức độ ưu tiên của Tiểu bang và Quận
  • Các địa điểm khác để tiêm vắc-xin ngoài các địa điểm của Chính quyền Quận

Sự kiện trực tuyến đã được các thành viên cộng đồng và lãnh đạo quận tham gia rất đông đảo. Cuộc tiếp xúc cộng đồng này có một số đại biểu tham luận bao gồm Quận đốc điều hành Quận (County Executive) Marc Elrich, Phó Chủ tịch Hội đồng Quận (Council Vice President) Gabe Albornoz, Ủy viên Hội đồng (Councilmember) Sidney Katz, Giám đốc MCDHHS (Director) Dr. Raymond Crowel, Dr. Mahesh Ochaney, Dr. Mo-Ping Chow và Phó Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo AHI (Steering Committee Vice Chair) Dr. Hina Mehta. Cuộc tiếp xúc cộng đồng này được thực hiện thông qua Zoom và phát trực tiếp trên trang Facebook của AAHI với hơn 200 người tham dự.

Hội thảo Giáo dục Cộng đồng

Trong nỗ lực tiếp cận cộng đồng không ngừng của mình, AAHI đã tổ chức nhiều hội thảo về các chủ đề khác nhau, bao gồm cả COVID-19. Một số bản thuyết trình mà AAHI có thể cung cấp bao gồm: cách tự bảo vệ mình khỏi COVID-19, COVID-19 và các biến thể của COVID-19, tiêm vắc-xin và xét nghiệm COVID-19, các chương trình và xu hướng dữ liệu COVID-19 mới nhất của Quận Montgomery (Montgomery County), cách tiếp cận các nguồn lực COVID-19 của Quận và nhiều chủ đề khác.

Nếu quý vị muốn mời AAHI thuyết trình về bất kỳ chủ đề nào liên quan đến COVID-19 thì vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ AAHI@montgomerycountymd.gov.

Quý vị cũng có thể xem tin tức cập nhật về COVID-19 tại trang web của CDC Bảng thông tin COVID-19 của Quận Montgomery (Montgomery County COVID-19 Dashboard).

Xét nghiệm COVID-19

Khi biến thể Omicron của COVID-19 làm bùng phát số ca mắc COVID-19 trong tháng 12 năm 2021 và tháng 1 năm 2022, thì AAHI đã tiến hành cung cấp các bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 tức thời cho các tổ chức cộng đồng và doanh nghiệp để tăng cao năng lực xét nghiệm của Quận Montgomery (Montgomery County). Cho đến nay, đã hơn 4.000 bộ dụng cụ xét nghiệm được phân phối thông qua AAHI. Những bộ dụng cụ xét nghiệm này chủ yếu được cung cấp cho các tổ chức cộng đồng phục vụ người Mỹ gốc Á, giúp họ phân phát cho các thành viên cộng đồng dễ bị tổn thương và bị cô lập.

AAHI đã mở rộng phạm vi tiếp cận của các tổ chức cộng đồng khi họ tăng cường nỗ lực bằng cách cung cấp nhiều dịch vụ COVID-19 khác nhau. AAHI đã làm việc với nhiều đơn vị cộng đồng khác nhau để thúc đẩy các nỗ lực xét nghiệm COVID-19 của họ nhằm đảm bảo cho người dân Quận Montgomery (Montgomery County) có thể tiếp cận dịch vụ này. AAHI không chỉ hỗ trợ in ấn tài liệu quảng bá mà còn tạo điều kiện phân phối cho các cộng đồng khó tiếp cận bằng cách sử dụng các cửa hàng tạp hóa của người Hoa và người Hàn làm nền tảng quảng bá cũng như mạng xã hội của AAHI.

AAHI tiếp tục đảm nhiệm vai trò là trung tâm thông tin và thường xuyên phổ biến thông tin về xét nghiệm COVID-19 tại các sự kiện tiếp cận cộng đồng, thông qua các trang web truyền thông xã hội của chúng tôi và trong các buổi thuyết trình với cộng đồng.

AAHI có thể hỗ trợ các tổ chức cộng đồng quan tâm đến việc thiết lập phòng khám xét nghiệm COVID-19 bằng cách kết nối quý vị với các nguồn lực của quận và hỗ trợ về hậu cần. Hãy liên hệ AAHI để được hỗ trợ. Để biết danh sách các địa điểm phòng khám có xét nghiệm của Quận, hãy truy cập vào: https://www.montgomerycountymd.gov/covid19/testing.html.

AAHI có vai trò rất quan trọng trong Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (Department of Health and Human Services) (DHHS). Đội ngũ AAHI đảm bảo thành công cho những thông điệp này bằng đảm bảo cho người dân đăng ký trước và giúp cư dân hoàn thành quy trình khi cần thiết. AAHI cũng phát hành các tờ thông tin đa ngôn ngữ cho các lựa chọn vắc-xin COVID-19 khác nhau có sẵn trong Quận Montgomery.

Vui lòng liên hệ với AAHI để được hỗ trợ đăng ký tiêm vắc-xin và xét nghiệm, cũng như các dịch vụ khác do Quận cung cấp: Sophia.Yoon@montgomerycountymd.gov, 240-773-1105. Vui lòng xem Hướng dẫn Nguồn lực về COVID-19 (COVID-19 Resource Guide) để biết thêm các nguồn lực: https://aahiinfo.org/wp-content/uploads/2022/04/COVID-19-Resource_V12_4_04_22.pdf.

Tiêm vắc-xin COVID-19

AAHI đã mở rộng chiến lược giảm thiểu COVID-19 bằng cách hỗ trợ các điểm tiêm vắc-xin mới hoạt động. Kể từ khi có vắc-xin, AAHI đã tạo điều kiện cho việc tổ chức các địa điểm tiêm vắc-xin mới hoạt động tại một số tổ chức theo tín ngưỡng và cộng đồng người Mỹ gốc Á. Trung tâm Dịch vụ Cộng đồng và Văn hóa Trung Hoa (Chinese Culture and Community Service Center) (CCACC) , Nhà thờ Kinh thánh Trung Quốc (Chinese Bible Church) và Câu lạc bộ Văn học Nghệ thuật Việt Nam (Vietnamese Literary and Artistic Club) (VLAC). AAHI tiếp tục cung cấp kiến thức chuyên môn để mở rộng khả năng tiếp cận với vắc-xin COVID-19 và xét nghiệm cho người Mỹ gốc Á ở Quận Montgomery (Montgomery County).

Vui lòng liên hệ với AAHI để được hỗ trợ thiết lập phòng khám tiêm vắc-xin AAHI@montgomerycountymd.gov, 240-777-4517.

Tiếp cận doanh nghiệp nhỏ

Lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng rất lớn do đại dịch COVID-19. Do các hạn chế về an toàn và yêu cầu giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp nhỏ của quận đã bị sụt giảm khách hàng và mất thu nhập. Người Mỹ gốc Á chiếm phần lớn các chủ doanh nghiệp nhỏ và nhân viên của quận và nằm trong số các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng rất tiêu cực bởi COVID. Trong suốt thời kỳ đại dịch, khi có các cơ hội cứu trợ tài chính khác nhau cho các doanh nghiệp thì AAHI đã tăng cường chương trình tiếp cận doanh nghiệp nhỏ để đảm bảo các doanh nghiệp nhận biết được những cơ hội khác nhau này. —Ngay từ giai đoạn đầu của đại dịch, AAHI đã liên hệ với hơn 446 doanh nghiệp nhỏ qua điện thoại và 457 doanh nghiệp nhỏ qua email. Đội ngũ của AAHI đảm bảo các doanh nghiệp nhỏ này và khách hàng của họ đã nhận biết được các nguồn lực và phòng khám COVID-19, cũng như các chương trình hỗ trợ của quận như Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện (Volunteer Income Tax Assistance) (VITA), Hỗ trợ Sáng kiến 3R (Initiative Grant), Chương trình Tài trợ Doanh nghiệp Nhỏ của Quận Montgomery (Montgomery County Small Business Grant Program), Chương trình Giáo dục Nguồn lực Công cộng (Public Resource Education Program) (PREP), giảm tiền thuê nhà và nhiều chương trình khác. AAHI cũng đang tiếp tục tiến hành các hoạt động tiếp cận doanh nghiệp nhỏ trên toàn Quận để mang lại các nguồn lực cho nhóm dân số bị khó khăn này. Để yêu cầu tài liệu phân phát hoặc COVID-19 cho doanh nghiệp nhỏ hoặc hội thảo, xin quý vị vui lòng liên hệ với AAHI.