Giới thiệu về Công việc của AAHI

AAHI được thành lập trong Năm Tài chính 2005 với sứ mệnh giải quyết những nhu cầu y tế đặc thù và không được chú ý tới của người Mỹ gốc Á ở Hạt Montgomery. Sự phổ biến về những thiếu sót bất công bằng y tế đáng kể trong cộng đồng người Mỹ gốc Á, nhất là các vấn đề sức khoẻ có thể dẫn đến ung thư, loãng xương, viêm gan B, tiểu đường, sử dụng thuốc lá, bệnh về tim và sức khỏe tâm thần đòi hỏi cần phải tăng thêm các dịch vụ y tế cho người Mỹ gốc Á ở cả cấp độ cộng đồng và cấp độ hệ thống.

Các chương trình, dự án, và hoạt động của AAHI dựa trên bốn Lĩnh Vực Ưu Tiên Chủ Chốt:   Khuyến Khích Tham Gia Cộng Đồng Trao Quyền cho Cộng Đồng; Xây Dựng Năng Lực; và Tác Nhân Thay Đổi.

Các dự án và hoạt động đề cập trong “Về Công Việc của Chúng Tôi” chỉ là một số ví dụ về các nỗ lực của AAHI. Để biết thông tin tổng quan chi tiết hơn, AAHI mời quý vị xem Báo Cáo Hàng Năm mới nhất trong  AAHI thư viên tài liệu  (AAHI Resource Library).