LỊCH SỬ CỦA CHÚNG TÔI

The aahi

AAHI được thành lập trong Năm Tài chính 2005 (FY2005) trực thuộc Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hạt Montgomery, Văn phòng Quan hệ Cộng đồng (Montgomery County Department of Health and Human Services, Office of Community Affairs). Đây là chương trình đầu tiên nhằm giải quyết cụ thể cũng như cải thiện các nhu cầu y tế đặc thù và thường không được chú ý tới của cư dân người Mỹ gốc Á ở Hạt Montgomery. Những nền tảng sơ khởi nhất của AAHI bắt nguồn từ Chương trình Ung thư dành cho người Mỹ gốc Á (Asian American Cancer Program), đã nêu rõ nhu cầu phải có một chương trình y tế sâu rộng hơn, tập trung vào sức khỏe của người Mỹ gốc Á. Các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tán thành việc tài trợ cho một chương trình như vậy và ngay sau đó trong năm tài chính 2005, AAHI đã được thành lập.

Trong những năm đầu thành lập, AAHI đã đặt mục tiêu cơ bản là nắm bắt được các nhu cầu của người Mỹ gốc Á. Vì thông tin liên quan đến sức khỏe của người Mỹ gốc Á hiện có quá ít, trong năm 2008 , AAHI đã thực hiện các đánh giá chính thức về nhu cầu sức khỏe cần thiết dưới hình thức các nhóm tập trung và năm 2005 để tạo lập một cơ sở kiến thức về tình trạng sức khỏe của cộng đồng dân số người Mỹ gốc Á tại Hạt Montgomery. Ngoài ra, AAHI cũng đã tổ chức hai hội nghị với các nhà nghiên cứu, học giả và công viên làm việc trong ngành y tế với người Mỹ gốc Á. Từ hai hội nghị này, AAHI đã có thể thu thập những khuyến nghị để đề xuất các chương trình và nhận diện ra những ưu tiên chiến lược để tiến hành công việc của tổ chức. Để biết thêm về những hội nghị này, hãy truy cập Trang Hội nghị AAHI 2009 và Trang Hội nghị AAHI 2006.

Gần đây nhất, trong năm tài chính khóa 2020,  Kế Hoạch Hành Động cho Dự Án Bảo Vệ Sức Khỏe Người Mỹ gốc A( Blueprint for the Asian American Health Initiative), 2020-2030 đã được phát hành và hiện là tài liệu định hướng cho chương trình thiết lập AAHI. Kế Hoạch Hành Động được thiết lập dựa trên dữ liệu nhân khẩu địa phương, các yếu tố xã hội đánh giá tình hình sức khỏe của nhiều nhóm sắc tộc người Mỹ gốc Á, và các nhóm thảo luận cũng như các buổi phỏng vấn với các bên hữu quan tại địa phương.

Theo thời gian, AAHI đã tinh chỉnh chương trình và mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Những cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển về mặt tổ chức của AAHI bao gồm: phát triển Chương trình thúc đẩy Y tế (Health Promoters Program) và Chương trình điều phối Bệnh nhân (Patient Navigator Program); khởi động Dự án Tiên phong về Phòng ngừa Viêm gan B qua khắp các cộng đồng đa sắc tộc; xuất bản nhiều ấn phẩm như sách truyện của AAHI, kế hoạch chiến lược, truyện ảnh về sức khỏe tâm thần; và mở rộng những thiếu sót trong cốt lõi y tế của AAHI để bao gồm một số bệnh như ung thư, viêm gan B, loãng xương, tiểu đường, cai thuốc lá, sức khỏe tim và sức khỏe tâm thần, v.v.

Ngày nay, AAHI tự hào với vô số chương trình và dự án nhằm giáo dục cho cá nhân các thành viên trong cộng đồng về sức khỏe và nguồn lực địa phương cũng như bồi dưỡng năng lực của các tổ chức địa phương nhằm đáp ứng tốt hơn cho các nhu cầu của cộng đồng họ. Trong suốt quá trình hoạt động của mình, AAHI đã thu được nhiều thông tin chuyên sâu và kiến thức từ các đối tác cộng đồng về các nhu cầu y tế tại địa phương. AAHI làm việc không quản khó khăn để truyền đạt cũng như chia sẻ kiến thức này với những chương trình khác trong lĩnh vực dịch vụ để xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe có khả năng đáp ứng tốt hơn. Mỗi năm trôi qua, AAHI vẫn cam kết hợp tác chặt chẽ với cư dân Hạt Montgomery, các nhà lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức địa phương và các cơ quan khác của chính phủ để xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh.