NHÂN SỰ CỦA CHÚNG TÔI

Gặp gỡ các nhân viên tận tụy của Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ Á:

  • Sanjana Quasem, MPH

    Quản Lý Chương Trình II

    Sanjana Quasem là Quản Lý Chương Trình II cho Asian American Health Initiative. Ở vai trò này, cô phụ trách các hoạt động của chương trình, quản lý điều hành, ngân sách, nhân sự, kết quả, và quản lý tổng thể. Cô cũng phụ trách việc hoạch định chiến lược của AAHI và bảo đảm công việc của AAHI phù hợp với các ưu tiên và nguyên tắc định hướng trên toàn sở và toàn Quận. Kinh nghiệm và chuyên môn của cô bao gồm phát triển các chương trình tiếp cận cộng đồng và giáo dục sức khỏe đa văn hóa, điều hành các hoạt động phát triển năng lực cộng đồng, và khuyến khích tham gia các hệ thống để nhằm giải quyết các vấn đề bất bình đẳng cũng như những khác biệt trong vấn đề chăm sóc sức khỏe. Gần như dành trọn cuộc đời ở Quận Montgomery, Sanjana rất quan tâm đến sức khỏe cộng đồng và rất cảm kích vì có cơ hội được phục vụ cộng đồng địa phương của cô. Sanjana có Văn Bằng Cử Nhân Chuyên Ngành Sức Khỏe Cộng Đồng với bằng khen về Lãnh Đạo Công Cộng và Văn Bằng Thạc Sĩ Y Tế Cộng Đồng Chuyên Ngành Sức Khỏe Hành Vi và Sức Khỏe Cộng Đồng, tất cả đều từ trường University of Maryland College Park.

  • Muhammad Hasan, MBBS, MBA

    Quản Lý Chương Trình I

    Muhammad Hasan là Quản Lý Chương Trình I cho Asian American Health Initiative. Ở cương vị Quản Lý Chương Trình I, anh phụ trách thiết lập chương trình, quản lý và phân tích dữ liệu chương trình, và giám sát hợp đồng. Tiến Sĩ Hasan cũng tham gia vào sự phát triển tổng thể của AAHI thông qua các công việc hoạch định chiến lược, nghiên cứu, duyệt xét tài liệu, và là đầu mối liên lạc. Tiến Sĩ Hasan rất quan tâm đến vấn đề bình đẳng về sức khỏe, tiếp cận cộng, và việc khuyến khích cộng đồng tham gia cũng như giải quyết các yếu tố xã hội và hành vi trong vấn đề sức khỏe. Tiến Sĩ Hasan có Văn Bằng Cử Nhân Y Khoa và Văn Bằng Giải Phẫu của trường Baqai Medical University, và Văn Bằng Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh của trường George Mason University. Ông cũng có Chứng Chỉ Cao Học Chuyên Ngành Phân Tích Kinh Doanh.

  • Samikshya Sapkota, MPH

    Điều phối viên Chương trình Sức khỏe Hành vi

    Samikshya Sapkota (Sami) là Điều Phối Viên Chương Trình Sức Khỏe Hành Vi của Dự Án Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á. Nhiệm vụ của cô là đánh giá nhu cầu sức khỏe hành vi và sức khỏe tâm thần cũng như việc sử dụng dịch vụ sức khỏe tâm thần trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Cô Sami đặc biệt rất quan tâm đến các cộng đồng khó tiếp cận ở Quận Montgomery và cố gắng biên soạn các tài liệu phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ để giáo dục kiến thức cho cộng đồng này. Cô đặc biệt quan tâm đến việc khắc phục các rào cản về chăm sóc sức khỏe cho sinh viên quốc tế, người tị nạn, và cộng đồng người cao niên. Cô Sami có Văn Bằng Cử Nhân Khoa Học chuyên ngành Sức Khỏe Cộng Đồng và Văn Bằng Thạc Sĩ Sức Khỏe Công Cộng chuyên ngành Khuyến Khích Sức Khỏe Cộng Đồng của trường đại học George Mason University.

  • Sophia Yoon, LMSW

    Điều phối viên tài nguyên

    Sophia Yoon là Điều Phối Viên Nguồn Trợ Giúp cho Dự Án Tiên Khởi Bảo Vệ Sức Khỏe Người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative). Công việc của cô chủ yếu là cung cấp thông tin về các nguồn lực trợ giúp và kết nối thành viên cộng đồng người Mỹ gốc Á với các dịch vụ y tế và xã hội hiện tại do các bệnh viện, tổ chức công cộng, và Cơ Quan Y Tế và Nhân Vụ Quận Montgomery (Montgomery County Department of Health and Human Services – MCDHHS) cung cấp. Cô Sophia cũng quyết tâm giáo dục kiến thức và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Cô có văn bằng Cử Nhân Công Tác Xã Hội của Trường Đại Học Tổng Hợp Marywood (Marywood University) và văn bằng Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội của Trường Đại Học Hoa Kỳ dành cho Người Theo Đạo Công Giáo (Catholic University of America). Cô là Chuyên Viên Xã Hội Có Bằng Hành Nghề (LMSW).

     

  • Elsa Lau

    Điều Phối Viên phụ trách Hoạt Động Văn Phòng

    Cô Elsa Lau là Điều Phối Viên phụ trách Hoạt Động Văn Phòng cho Chương Trình Tiên Khởi Khuyến Khích Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative). Nhiệm vụ chính của cô là các công việc văn phòng hàng ngày, quản lý và lưu giữ các báo cáo và hồ sơ hoạt động của ban, và xếp lịch cũng như chuẩn bị cho các buổi họp, hội nghị, và hội thảo. Cô có văn bằng Cao Đẳng chuyên ngành Kinh Doanh của Trường Đại Học Montgomery (Montgomery College).

  • Tammy Wan

    Điều Phối Viên Giáo Dục Sức Khỏe và Truyền Thông

    Tammy Wan là Điều Phối Viên Giáo Dục Sức Khỏe và Truyền Thông cho Asian American Health Initiative (AAHI). Các nhiệm vụ của cô bao gồm cung cấp giáo dục sức khỏe qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, quản lý các ấn phẩm và mạng xã hội, và các nhiệm vụ khác. Cô rất tin vào việc tiếp cận bình đẳng các nguồn trợ giúp về sức khỏe và cam kết giảm những khoảng trống khác biệt này ở Quận Montgomery thông qua việc hỗ trợ và khuyến khích cộng đồng tham gia. Tammy nhận được Văn Bằng Chuyên Ngành Sức Khỏe Cộng Đồng của trường University of Maryland College Park.

  • Minshiun (Phoebe ) Shih, LCSW-C

    Điều Phối Viên Giữ Gìn Sức Khỏe cho Người Cao Niên

    Minshiun (Phoebe) Shih là Điều Phối Viên Giữ Gìn Sức Khỏe cho Người Cao Niên tại Asian American Health Initiative (AAHI). Các nhiệm vụ chính của cô là trợ giúp những người cao niên và gia đình của họ nâng cao sức khỏe, giữ gìn sức khỏe và cải thiện phẩm chất cuộc sống. Điều Phối Viên Chương Trình Nâng Cao Sức Khỏe Người Cao Niên đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển, điều phối, và thực hiện cũng như đánh giá các chương trình dành cho người cao niên. Cô Phoebe có Văn Bằng Thạc Sĩ Chuyên Ngành Hoạt Động Xã Hội của trường St. Louis University ở Missouri và là Nhân Viên Xã Hội Có Chứng Nhận Có Bằng Hành Nghề-Cấp Độ Y Khoa (LCSW-C) ở Tiểu Bang Maryland.