logo

 • Đáp ứng các nhu cầu sức khỏe của
  Người Mỹ gốc châu á
 • Montgomery
  County
  Department of Health
  and Human Services

NHÂN SỰ CỦA CHÚNG TÔI

Gặp gỡ các nhân viên tận tụy của Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ Á:

 • Jasmine Vinh, BSN, RN

  Community Health Coordinator

  Cô Jasmine Vinh là Điều Phối Viên Sức Khỏe Cộng Đồng cho Chương Trình Tiên Khởi Khuyến Khích Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative). Nhiệm vụ chính của cô liên quan đến tiếp cận và khuyến khích sự tham gia của các cộng đồng người Mỹ gốc Á, soạn thảo nội dung công việc theo hợp đồng, và hỗ trợ hành chánh cho Ủy Ban Điều Hành. Cô Jasmine rất quan tâm đến sức khỏe của cộng đồng sắc tộc thiểu số và quyết tâm động viên khích lệ các cư dân cộng đồng hướng đến mục tiêu sức khỏe tối ưu thông qua giáo dục và phòng ngừa. Ngoài công việc, cô Jasmine thích nghe các chương trình podcast khuyến khích cải thiện bản thân và dành thời gian bên gia đình. Cô Jasmine là Y Tá Có Bằng Hành Nghề với kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân đột quỵ cấp tính, giải phẫu lưu động, và cải tiến phẩm chất dịch vụ chăm sóc bệnh nhân dựa trên dữ liệu. Cô Jasmine có văn bằng Cử Nhân Khoa Học chuyên ngành Sức Khỏe Cộng Đồng và chuyên ngành phụ Nghiên Cứu Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á của Trường Đại Học Tổng Hợp Maryland College Park (University of Maryland College Park) và văn bằng Cử Nhân chuyên ngành Điều Dưỡng của Trường Đại Học Tiểu Bang Frostburg (Frostburg State University).

 • Samikshya Sapkota, MPH

  Behavioral Health Program Coordinator

  Samikshya Sapkota (Sami) là Điều Phối Viên Chương Trình Sức Khỏe Hành Vi của Dự Án Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á. Nhiệm vụ của cô là đánh giá nhu cầu sức khỏe hành vi và sức khỏe tâm thần cũng như việc sử dụng dịch vụ sức khỏe tâm thần trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Cô Sami đặc biệt rất quan tâm đến các cộng đồng khó tiếp cận ở Quận Montgomery và cố gắng biên soạn các tài liệu phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ để giáo dục kiến thức cho cộng đồng này. Cô đặc biệt quan tâm đến việc khắc phục các rào cản về chăm sóc sức khỏe cho sinh viên quốc tế, người tị nạn, và cộng đồng người cao niên. Cô Sami có Văn Bằng Cử Nhân Khoa Học chuyên ngành Sức Khỏe Cộng Đồng và Văn Bằng Thạc Sĩ Sức Khỏe Công Cộng chuyên ngành Khuyến Khích Sức Khỏe Cộng Đồng của trường đại học George Mason University.

 • Sophia Yoon, LMSW

  Resource Coordinator

  Sophia Yoon là Điều Phối Viên Nguồn Trợ Giúp cho Dự Án Tiên Khởi Bảo Vệ Sức Khỏe Người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative). Công việc của cô chủ yếu là cung cấp thông tin về các nguồn lực trợ giúp và kết nối thành viên cộng đồng người Mỹ gốc Á với các dịch vụ y tế và xã hội hiện tại do các bệnh viện, tổ chức công cộng, và Cơ Quan Y Tế và Nhân Vụ Quận Montgomery (Montgomery County Department of Health and Human Services – MCDHHS) cung cấp. Cô Sophia cũng quyết tâm giáo dục kiến thức và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề sức khỏe trong cộng đồng người Mỹ gốc Á. Cô có văn bằng Cử Nhân Công Tác Xã Hội của Trường Đại Học Tổng Hợp Marywood (Marywood University) và văn bằng Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội của Trường Đại Học Hoa Kỳ dành cho Người Theo Đạo Công Giáo (Catholic University of America). Cô là Chuyên Viên Xã Hội Có Bằng Hành Nghề (LMSW).

   

 • Elsa Lau

  Office Services Coordinator

  Cô Elsa Lau là Điều Phối Viên phụ trách Hoạt Động Văn Phòng cho Chương Trình Tiên Khởi Khuyến Khích Bảo Vệ Sức Khỏe Cộng Đồng Người Mỹ gốc Á (Asian American Health Initiative). Nhiệm vụ chính của cô là các công việc văn phòng hàng ngày, quản lý và lưu giữ các báo cáo và hồ sơ hoạt động của ban, và xếp lịch cũng như chuẩn bị cho các buổi họp, hội nghị, và hội thảo. Cô có văn bằng Cao Đẳng chuyên ngành Kinh Doanh của Trường Đại Học Montgomery (Montgomery College).