Những Yếu tố Quyết định về mặt Xã hội

Người Mỹ gốc Á, cũng như các nhóm thiểu số về sắc tộc và chủng tộc khác, phải đối mặt với nhiều rào cản khi tiếp cận chăm sóc y tế. Một số yếu tố quyết định về mặt xã hội đối với y tế ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe của người Mỹ gốc Á ở Hạt Montgomery. Sau đây là một số yếu tố như vậy:

Mức độ thành thạo tiếng Anh:

29,9% người Mỹ gốc Á ở Hạt Montgomery có khả năng nói tiếng Anh khá.

Bảo hiểm Y tế:

21,8% người Mỹ gốc Á ở Hạt Montgomery có bảo hiểm y tế công.

Giáo dục:

17,8% người Mỹ gốc Á trên 25 tuổi ở Hạt Montgomery có bằng trung học phổ thông trở xuống.

Khuyết tật:

30,4% người Mỹ gốc Á từ 65 tuổi trở lên bị khuyết tật.

Nơi Sinh:

Ở Hạt Montgomery, 69,8% người Mỹ gốc Á không sinh ra ở Hoa Kỳ.

Nghèo khó:

5,8% người Mỹ gốc Á ở Hạt Montgomery có thu nhập dưới mức nghèo trong 12 tháng qua.

(Source: U.S. Census Bureau, 2017 American Community Survey 1-Year Estimates)