logo

  • Đáp ứng các nhu cầu sức khỏe của
    Người Mỹ gốc châu á
  • Montgomery
    County
    Department of Health
    and Human Services

SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Sứ mệnh của Dự Án Sức Khoẻ Người Mỹ Gốc Á (AAHI), thuộc Sở Y Tế và Nhân Vụ (Department of Health and Human Services) Quận Montgomery (Montgomery County), là nâng cao sức khỏe và sự an lành của các cộng đồng người Mỹ Gốc Á Châu tại Quận Montgomery qua việc duy trì sự bình đẳng, khuyến khích tham gia cộng đồng, và những cách thức thực hiện đã qua kiểm chứng.

Các Lĩnh Vực Ưu Tiên Chủ Chốt:

Picture1.png-vit