THAM GIA

Cơ Hội Nghề Nghiệp:

Hiện không có vị trí nào cần tuyển dụng nhân sự. 

Những Người Khuyến Khích Bảo Vệ Sức Khỏe:

Những lá đơn xin cho Chương trình Người Quảng bá Y tế sẽ được xem xét một năm ba lần vào tháng Tám, tháng Mười hai và tháng Năm. Nhân viên trợ giúp y tế được đào tạo bởi AAHI trong lĩnh vực giáo dục y tế, nguồn lực y tế, và Quận và AAHI dịch vụ. Nhân viên trợ giúp y tế, lần lượt, giáo dục cộng đồng của họ về các dịch vụ và nguồn lực có sẵn.

Để biết thêm thông tin về chương trình hoặc đăng ký, hãy gửi e-mail tới info@AAHIinfo.org.

Thực Tập:

AAHI tìm kiếm sinh viên để thực tập trong các học kỳ mùa hè, mùa thu và mùa xuân. Thực tập sinh có cơ hội hỗ trợ nhân viên nghiên cứu, phát triển tài liệu giáo dục và thực hiện các chương trình sức khỏe, hội chợ và nỗ lực tiếp cận cộng đồng. Các sinh viên thực tập thường rất tham gia vào các dự án AAHI và có được kinh nghiệm đầu tiên về sức khỏe cộng đồng.

Các học sinh quan tâm muốn có văn bằng chuyên ngành Sức Khỏe Công Cộng, Chính Sách, Giáo Dục, hoặc bất kỳ ngành nghềliên quan nào khác đều được khuyến khích nộp đơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần mô tảchương trình hoặc mẫu đơn xin. Vui lòng gửi đơn xin đã điền đầy đủqua email tới info@AAHIinfo.org hoặc qua fax tới (240) 777-4564.

Tham Gia Ủy Ban Thường Trực:

Những người Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ Á Ban chỉ đạo bao gồm một nhóm chuyên nghiệp và nhiều dân tộc của các bên liên quan từ các cộng đồng địa phương, người biện hộ, tư vấn, và hỗ trợ AAHI với những nỗ lực của mình để đạt được sự cân bằng sức khỏe tại Quận Montgomery. Các thành viên Ủy Ban đóng góp nhiều kinh nghiệm chuyên môn và kiến thức sâu rộng vềcộng đồng của họ. AAHI hiện đang tuyển dụng các hội viên mới có thể tích cực hỗ trợ tổ chức hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần mô tả chương trình hoặc mẫu đơn xin. Vui lòng gửi tập đơn xin đã điền đầy đủ qua email tới info@AAHIinfo.org hoặc qua fax. tới (240) 777-4564.